Om exakt 5 månader och 2 veckor kan jag välja precis hurudant liv jag vill leva. Wow… och hjälp!